Bảo hiểm Bắt buộc - 3 Tháng Tư 2021

Không có bảo hiểm ô tô bắt buộc bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng

Theo thuvienphapluat

“Với vi phạm không có hoặc không mang theo bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc, người lái xe sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?” – Tuấn Anh (Email: tuananh****@gmail.com)

Căn cứ quy định tại Luật Giao thông đường bộ 2008 và Thông tư 22/2016/TT-BTC thì chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định và người lái xe phải mang theo khi điều khiển phương tiện. Trường hợp không tham gia hoặc không mang theo khi lái xe, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt.

Theo đó, căn cứ Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì:

– Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Quý vị có thể xem thêm về mức phạt khi không có bảo hiểm TNDS xe máy

, , ,