Bảo hiểm Bắt buộc - 3 Tháng Tư 2021

Không mua bảo hiểm bắt buộc vẫn được đền bù

Khoản 1 Điều 27 Nghị định 03/2021 đã quy định việc chi hỗ trợ nhân đạo; chi đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ… của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Cụ thể, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được sử dụng để chi hỗ trợ nhân đạo trong các trường hợp sau:

– Không xác định được xe gây tai nạn;

– Xe không tham gia bảo hiểm;

– Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Điều 13 Nghị định này như lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá tuổi điều khiển xe; lái xe không có bằng lái… (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại) (bổ sung mới).

Mức chi như sau:

– 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong;

– 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Mức chi không thấp hơn 25% tổng số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư Quỹ các năm trước (theo Thông tư 04/2021/TT-BTC).

(trước đây, tại Thông tư 43/2014/TT-BTC quy định chi hỗ trợ nhân đạo chi phí mai táng là 20 triệu đồng/1 người/vụ và mức chi không vượt quá 12% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm, ).

Như vậy, ô tô, xe máy không tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới vẫn được Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ, đền bù trong một số trường hợp.

, ,