Một số quy định mới về bảo hiểm bắt buộc xe

Chuyên mục: Bảo hiểm Bắt buộc

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây gọi tắt là bảo hiểm). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2021, thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP.

Nghị định 03 về bảo hiểm bắt buộc ô tô, xe máy

Chuyên mục: Bảo hiểm Bắt buộc

Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị Định 03/2021/NĐ-CP đã quy định nhiều điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Nghị định này có hiệu lực từ từ ngày 01/3/2021.

Giảm thủ tục, tăng quyền lợi bảo hiểm xe máy

Chuyên mục: Bảo hiểm Bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc xe máy: sắp được giảm thủ tục, tăng quyền lợi Theo TTO – Sau hơn 10 năm triển khai, tỉ lệ tham gia bảo hiểm bắt buộc xe máy vẫn còn thấp. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, dự kiến từ tháng 3-2021 người dân sẽ được giảm thủ tục, […]