Mua bảo hiểm tai nạn ở đâu?

Chuyên mục: Bảo hiểm Con người

Bảo hiểm tai nạn là gì? mua bảo hiểm tai nạn ở đâu? Hiện nay, bảo hiểm tai nạn là một hình thức bảo vệ sức khỏe con người vô cùng phổ biến. Vì trong cuộc sống luôn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn xảy ra bất chợt, gây hại đến sức khỏe của […]

Các đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc năm 2020

Chuyên mục: Bảo hiểm Con người

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc bao gồm người lao động (NLĐ; gồm NLĐ là công dân Việt Nam và NLĐ là người nước ngoài) và người sử dụng lao động (NSDLĐ), cụ thể như sau: […]

Nghị định 58/2020/NĐ-CP đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động nghề nghiệp

Chuyên mục: Bảo hiểm Con người

NGHỊ ĐỊNH 58/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP Điều kiện để doanh nghiệp được giảm mức đóng BHXH bắt buộc Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt […]