Bảo hiểm vật chất xe ô tô là gì

Chuyên mục: Bảo hiểm Tài sản

Bảo hiểm vật chất xe ô tô là loại bảo hiểm tự nguyện mà bên mua bảo hiểm nên mua để phòng những rủi ro bất ngờ cho chiếc xe thân yêu. 1. Đối tượng bảo hiểm: Bản thân chiếc xe ô tô được mua bảo hiểm 2. Phạm vi bảo hiểm: Nhà bảo hiểm […]