Biểu phí bảo hiểm bắt buộc ô tô – Mới nhất 2021

Chuyên mục: Bảo hiểm Bắt buộc

Đến thời điểm giữa tháng 01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành biểu phí mới áp dụng cho bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc chủ xe cơ giới. Tuy nhiên, do một số website đã không cập nhật nên đã gây hiểu nhầm trong cách tính phí bảo hiểm. Bảo hiểm điện tử […]