Cách kiểm tra bảo hiểm điện tử

Chuyên mục: Bảo hiểm Bắt buộc

(báo Giao Thông) – Hiệp hội bảo hiểm gửi công văn đề nghị Cục CSGT và công an các địa phương phối hợp kiểm tra giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử theo nghị định mới. Ngày 31/3/2021, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam có văn bản gửi Cục CSGT và công an các địa […]