Tổng hợp các mức phạt dành cho ô tô

Chuyên mục: Bảo hiểm Tài sản

1. Không thắt dây an toàn: 800.000 -1.000.000 đồng. 2. Không có GPLX: 4.000.000 – 6.000.000 đồng (tạm giữ xe đến 7 ngày). 3. Không mang GPLX: 200.000 – 400.000 đồng (tạm giữ xe đến 7 ngày). 4. Không có đăng ký xe: 2.000.000 đến 3.000.000 đồng (tạm giữ xe 7 ngày). 5. Không mang […]